wybrzeze.asp.waw.pl

 

O INWESTYCJI

U podstaw projektu budowy nowego budynku oraz rozbudowy istniejącego już gmachu Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, leżała konieczność poprawy stanu infrastruktury uczelni.

Zabytkowy gmach, który zostanie poddany rozbudowie wzniesiony został w latach 1911-1914 według projektu Alfonsa Graviera. Po wojnie budynek został przebudowany – jego fasada została pozbawiona wykuszy i okien z drobnymi podziałami, dodano także jedną kondygnację. Obecny projekt przewiduje przywrócenie historycznej fasady zabytkowego budynku od strony dziedzińca oraz jego nadbudowę o jedną kondygnację. Nadbudowa będzie miała kształt nawiązujący do historycznego dachu uczelni – dwuspadowy nad korpusem głównym i kopertowy nad częścią frontową. Poza nadbudową przewiduje się ogólny remont budynku obejmujący wymianę instalacji, renowację ścian i posadzek oraz renowację fasady zewnętrznej.

Nowy budynek w części frontowej liczyć będzie pięć kondygnacji, zaś w głębi działki będzie wyższy – ponad główny korpus wystawać będzie bryła auli. Nowy obiekt łączyć się będzie z zabytkowym gmachem na całej wysokości w zachodniej części działki, jak również poprzez hall na niskim parterze. Pomiędzy nowym i starym budynkiem zaprojektowano dziedziniec, który, rozszerzając się w stronę ulicy, pozwoli wyeksponować północną fasadę już istniejącego, zabytkowego gmachu. Dziedziniec stanowić będzie przestrzeń półpubliczną, o funkcjach ekspozycyjnych. Odbywać się będą na nim między innymi wystawy studentów uczelni.

W nowym budynku zlokalizowanym w pobliżu skrzyżowania z ulicą Tamka uczyć się będą studenci  Wydziału Rzeźby, Wydziału Sztuki Mediów i Scenografii, Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, tworzonego obecnie Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną oraz Międzyuczelnianego Instytutu Konserwacji. W kompleksie znajdą się aula, sale wykładowe, pracownie i pomieszczenia techniczne. Realizacja projektu spowoduje zmiany jakościowe i ilościowe w ofercie edukacyjnej Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz pozwoli na realizację szeregu nowych przedsięwzięć i zwiększenie skali dotychczasowej działalności.

W praktyce, efektem realizacji projektu będzie zwiększenie limitu przyjęć na Wydział Sztuki Mediów i Scenografii do 15 osób rocznie, możliwe będzie prowadzenie trzyletnich, podyplomowych studiów na tym kierunku, z limitem przyjęć 5 osób. Dodatkowo Wydział Rzeźby będzie mógł przyjąć do 20 studentów w danym roku akademickim. Uruchomione zostaną także nowe specjalizacje, dopasowane do potrzeb lokalnego rynku pracy, takie jak: reżyseria światła, kostiumologia, film, teatr (dramatyczny i muzyczny), telewizja, scenografia przestrzeni publicznej. Realizacja planowanego przedsięwzięcia sprawi, że w przypadku Wydziału Rzeźby oraz Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, zajęcia dydaktyczne nie będą już prowadzone w pomieszczeniach piwnicznych oraz w zaimprowizowanych pracowniach w pomieszczeniach garażowych. Przewidziane do realizacji nowe pracownie przeznaczone dla tych wydziałów, swoimi gabarytami oraz planowanym wyposażeniem (rampy transportowe, dźwigi) pozwolą zarówno na realizację nowych prac (rzeźby wielkogabarytowe, pomniki, obiekty przestrzenne) jak i na zwiększenie zakresu prac konserwatorskich realizowanych na zlecenie podmiotów prywatnych i jednostek administracji publicznej w ramach procesu edukacji na Wydziale Konserwacji i Restauracji dzieł sztuki. Realizacja projektu pozwoli też na rozszerzenie zakresu działalności kulturotwórczej galerii ASP, umożliwi także kontynuowanie działalności uczelni w zakresie edukacji i popularyzacji sztuki, jak również promowania twórczości młodych artystów.

Całkowita wartość projektu realizowanego przez Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie wynosi dokładnie 65 542 248,26 zł. Projekt odpowiada ściśle kryteriom działania 11.3 „Infrastruktura szkolnictwa artystycznego” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w którym przewidziano do realizacji projekty polegające w szczególności na budowie, rozbudowie oraz remontach szkół i uczelni artystycznych.  Projekt pn. „Budowa nowego budynku oraz rozbudowa istniejącego budynku Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie” dofinansowany został z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (kwota: 41 142 507,79 zł – 62,77%) oraz otrzymał dotację celową z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (kwota: 24 399 740,47 zł – 37,23%).

Autor projektu architektonicznego: Jems Architekci Sp. z o.o. (Warszawa)
Inwestor zastępczy: Project Management Intertecno Sp. z o.o. (Warszawa)
Generalny wykonawca: konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowe DORBUD S.A. (Kielce) oraz Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe INTERBUD WEST Sp. z o.o. (Gorzów Wielkopolski)