wybrzeze.asp.waw.pl

 

BUDOWA

Luty 2012

Kontynuowano prace związane z wykopem pod nowy obiekt Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Ponadto montowano konstrukcję stalową rozparć ścian szczelinowych oraz wykonywano płytę fundamentową. W istniejącym budynku przy Wybrzeżu Kościuszkowskim trwały prace rozbiórkowe i malarskie. Rozpoczęto układanie gresów oraz zamontowano stalowe i drewniane okna. Kontynuowano prace związane z instalacją elektryczną i niskoprądową oraz kanalizacją sanitarną. 
 

Styczeń 2012

Kontynuacja prac polegających na wykopie pod nowym obiektem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dodatkowo wykonywano między innymi oczep na ścianach szczelinowych oraz płytę fundamentową. W istniejącym budynku przy Wybrzeżu Kościuszkowskim trwały prace rozbiórkowe oraz wykonywano nadproża stalowe. Kontynuowano prace związane z instalacją elektryczną i niskoprądową oraz kanalizacją sanitarną. 
 

Grudzień 2011

Kontynuacja prac polegających na wykopie pod nowym obiektem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
W istniejącym budynku przy Wybrzeżu Kościuszkowskim prace polegały między innymi na wzmacnianiu fundamentów metodą jet – grounting i montażu konstrukcji stalowej rozparć ścian szczelinowych. Ponadto kontynuowano prace związane z instalacją wentylacji mechanicznej, instalacją elektryczną i niskoprądową oraz rozpoczęto wykonywanie kanalizacji sanitarnej.
 

Listopad 2011

Kontynuacja prac polegających na wykopie pod nowym obiektem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W istniejącym budynku przy Wybrzeżu Kościuszkowskim trwały prace związane między innymi ze: wzmacnianiem fundamentów, montażem konstrukcji stalowej nadbudowy, wykonywaniem instalacji CO, instalacji wentylacji mechanicznej oraz instalacji elektrycznych i słaboprądowych. 
 

Październik 2011

Kontynuacja rozpoczętych we wrześniu prac przy budowie nowego obiektu Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz rozbudowie istniejącego gmachu przy Wybrzeżu Kościuszkowskim w Warszawie. W październiku wzmacniano fundamenty pod istniejącym budynkiem, jak również prowadzono prace takie jak: montaż konstrukcji stalowej nadbudowy budynku istniejącego, wykonywanie instalacji wentylacji mechanicznej oraz wykonywanie instalacji elektrycznych i słaboprądowych.