wybrzeze.asp.waw.pl

 

BUDOWA

Grudzień 2012

W nowym budynku Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie trwały prace polegające na m.in.:

  • szalowaniu i zbrojeniu ścian kondygnacji 1-3,
  • betonowaniu ścian kondygnacji 1,
  • szalowaniu, zbrojeniu i betonowaniu stropów nad kondygnacjami -1 i 2,
  • wykonywaniu ścian murowych na poziomie -2.
W istniejącym budynku przy Wybrzeżu Kościuszkowskim prowadzono roboty związane m.in.: z renowacją elewacji, wykonywaniem robót instalacyjnych i budowlanych oraz szalowaniem i zbrojeniem stropów i ścian.
 

Listopad 2012

W nowym budynku Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie wykonywano ściany kondygnacji 1, 2 i 3 oraz płytę stropową nad kondygnacją 0 i 1.
W istniejącym budynku przy Wybrzeżu Kościuszkowskim trwały prace związane z renowacją elewacji oraz wykonywaniem płyty stropowej nad kondygnacją 3. Ponadto w całym obiekcie prowadzono prace instalacyjne oraz budowlane.
 

Październik 2012

W nowym budynku Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie trwały prace związane m.in. z wykonywaniem ścian kondygnacji 0 i 1 oraz wykonywaniem płyty stropowej kondygnacji 0 i 1.
W istniejącym budynku przy Wybrzeżu Kościuszkowskim trwały roboty związane z renowacją elewacji oraz wykonywaniem robót instalacyjnych i budowlanych. 
 

Wrzesień 2012

W nowym budynku Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie trwały prace związane m.in. z wykonywaniem stropów żelbetowych kondygnacji 0 oraz instalacją kanalizacji wewnętrznej. W istniejącym budynku przy Wybrzeżu Kościuszkowskim kontynuowano prace związane z robotami żelbetowymi nadbudowy, wentylacją mechaniczną oraz instalacją odgromową. Trwały również prace związane z instalacją elektryczną oraz niskoprądową. 
 

Sierpień 2012

Wykonywanie m.in. ścian żelbetowych kondygnacji -1 i 0 oraz stropów żelbetowych kondygnacji -1 w nowym budynku Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Równocześnie w istniejącym budynku przy Wybrzeżu Kościuszkowskim trwały prace związane m.in. wykonywaniem robót żelbetowych nadbudowy, wykonywaniem wentylacji mechanicznej oraz instalacji odgromowej. Kontynuowano prace związane z instalacją elektryczną oraz niskoprądową.